idbd――692ed2k

idbd――692ed2k

故经云:阴盛者,阳必衰,即此可悟用药之必扶阳抑阴也。胃之大络名曰虚里,贯膈络肺,出于左乳下,岂非阳土之气应于艮而出东北乎?

饱则肉壅,故痛;饥则气退,故安。喘者忌灸,恐助火邪;羸者忌刺,恐泻胃气,故必渐次积为导引,久久行之,以开其滞,仍用药饵以和其气,二者并行,斯病可愈;若专恃于药,而不积为导引,则药亦不能独治之,可见治之不易也。

"但因其味酸有毒,一般少用以内服,惟张钖纯善用之,其所著《医学衷中参西录》云:"十馀年间,用生硫黄治愈沉寒痼冷之病不胜计。不知由其人内本先虚,复感寒邪,今得桂麻协和阴阳,鼓邪外出,大汗淋漓,而肾中一线之元阳,乘气机之鼓动,而与汗俱出,实气机势时之使然,非桂麻之必使人亡阳也。

故人以鬼神为疑,不知迹似鬼神,而实非鬼神之所为也。 筋惫若是,则诸经之失强也。

均为表证,故皆宜汗。故成无己曰∶“少阳之邪,在半表半里之间。

 治五脏者,半死半生也。此又阴阳相济之妙用也。

Leave a Reply